close
تبلیغات در اینترنت

بخش ۱ - باب برزویهٔ طبیب   نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب برزویه الطبیب   چنین گوید برزویه، مقدم اطبای پارس، که پدر من از لشکریان بود و مادر من از خانه علمای دین زردشت بود، و اول نعمتی که ایزد، تعالی و تقدس، بر من تازه گردانید دوستی پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir