close
تبلیغات در اینترنت
تا ز نور روی او گشته منور آفتاب-شاه نعمت الله ولی2

تا ز نور روی او گشته منور آفتاب-شاه نعمت الله ولی2

تا ز نور روی او گشته منور آفتابنور چشم عالمست و خوب و درخور آفتابوصف او گوید به جان شاه ، فلک در نیمروزمدح او خواند روان در ملک خاور آفتابتا برآرد از دیار دشمنان دین دمارمی‌کشد هر صبحدم مردانه خنجر آفتابصور تا ماهست و معنی آفتاب و چشم ماشب جمال ماه بیند روز خوش در آفتابپادشاه هفت…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir