close
تبلیغات در اینترنت
تا ز نور روی او گشته منور آفتاب-شاه نعمت الله ولی2

تا ز نور روی او گشته منور آفتاب-شاه نعمت الله ولی2

تا ز نور روی او گشته منور آفتابنور چشم عالمست و خوب و درخور آفتابوصف او گوید به جان شاه ، فلک در نیمروزمدح او خواند روان در ملک خاور آفتابتا برآرد از دیار دشمنان دین دمارمی‌کشد هر صبحدم مردانه خنجر آفتابصور تا ماهست و معنی آفتاب و چشم ماشب جمال ماه بیند روز خوش در آفتابپادشاه هفت اقلیمست و سلطان دو کونتا که شد از جان غلام او چو قنبر آفتابهر که از سر ازل نور ولایت دید گفتدیگران چون سایه اند و نور حیدر آفتابآفتاب از جسم و جان شد پاکِ او تا نور یافتپادشاهی می‌کند در بحر و در بر آفتابگر نبودی نور معنی…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir