close
تبلیغات در اینترنت
داستان قورباغه اي بزرگ ١

داستان قورباغه اي بزرگ ١

ر نیمه روز قورباغه ها جلسه ای گذاشتند. یکی از آن ها گفت: این غیر قابل تحمل است. حواصیل ها روز ما را شکار می کنند و راکون ها شب کمین ما را می کشند. دیگری گفت: بله. هریک به تنهایی به حد کافی بد هستند اما هر دو، حواصیل ها و راکون ها با هم یعنی ما یک لحظه آرامش نخواهیم داشت. باید حواصیل ها…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir