close
تبلیغات در اینترنت
زندگی نامه عنصری

زندگی نامه عنصری

ckn'd khli hauhv nd,hk hauhv ckn'd khli hauhv,استاد عنصری,شاعران ایرانی,زندگی نامه عنصری,
عنصری سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی و استاد مطلق در مدح و غزل و قصیده بعد از رودکی است .معلومات او منحصر به شعر و ادب نبود بلکه از همه علوم متداول در خراسان قرن چهارم هجری اطلاعات کافی داشت . عنصری شاعری توانا هنرمند است در بیان معانی دقیق و خیالات باریک مهارت…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir