close
تبلیغات در اینترنت
شعري از عبيد زاكاني

شعري از عبيد زاكاني

شاعر : اوحدی مراغه ای راه گم کردم، چه باشد گر به راه آری مرا؟///////////// رحمتی بر من کنی وندر پناه آری مرا؟///////////// می‌نهد هر ساعتی بر خاطرم باری چو کوه///////////// خوف آن ساعت که با روی چو کاه آری مرا///////////// راه باریکست و شب تاریک، پیش خود مگر///////////// با فروغ نور آن روی چوماه آری مرا///////////// رحمتی داری، که بر ذرات عالم تافتست///////////// با چنان رحمت عجب گر در گناه آری مرا///////////// شد جهان در چشم من چون چاه تاریک از فزع///////////// چشم آن دارم که بر بالای چاه آری مرا/////////////…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir