close
تبلیغات در اینترنت
شعر اي شب از نيما يوشيج

شعر اي شب از نيما يوشيج

هان ای شب شوم وحشت انگیز@@@@@@ تا چند زنی به جانم آتش ؟@@@@@@ یا چشم مرا ز جای برکن@@@@@@  یا پرده ز روی خود فروکش@@@@@@ یا بازگذار تا بمیرم@@@@@@  کز دیدن روزگار سیرم@@@@@@  دیری ست که در زمانه ی دون@@@@@@  از دیده همیشه اشکبارم@@@@@@ عمری به کدورت و الم رفت@@@@@@  تا باقی عمر چون سپارم@@@@@@  نه بخت بد مراست سامان@@@@@@  و ای شب ،‌نه توراست هیچ پایان@@@@@@  چندین چه کنی مرا ستیزه@@@@@@  بس نیست مرا غم زمانه ؟@@@@@@  دل می بری و قرار از من@@@@@@  هر لحظه به یک ره و فسانه@@@@@@  بس بس که شدی تو…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir