شعر بهار,بازتاب بهار با نیما یوشیج,نیما و بازتاب بهار,نیما یوشیج. اشعار ایرانی,متن شعر نیما یوشیج,
بازتاب بهار در شعر نیما یوشیج شعر نیما یوشیج اگر چه شعر «شب سرد زمستانی» و «وحشت نما پاییز» است و اگرچه شعری است تیره و کدر از تصویرهای خاکستری یا سیاه خزانی و زمستانی ولی گه گاهی هم در آن رنگی روشن از بهار رخ می نماید و تصویری رنگارنگ از بهار دیده یا مژده ی فرارسیدن بهار شنیده می شود. نخستین تصویر بهاری شعر نیما یوشیج در «افسانه» جلوه کرد: «عاشق» افسرده دل در دره ی سرد و خلوت نشسته و جانش لبریز از حسرت و حرمان است. «افسانه» که وقت لبخنده ها ی بهاران سبزه ی جویباران هنگام هنگامه ی اوست و هر بزم…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir