close
تبلیغات در اینترنت
برخورد از سهراب سپهری

برخورد از سهراب سپهری

شعر سهراب,اشعار ایران,
برخورد نوری به زمین فرود آمد: دو جاپا بر شن‌های بیابان دیدم. از کجا آمده بود؟ به کجا می رفت؟ تنها دو جاپا دیده می شد. شاید خطایی پا به زمین نهاده بود. ناگهان جاپاها براه افتادند. روشنی همراهشان می‌خزید. جاپاها گم شدند، خود را از روبرو تماشا کردم: گودالی از مرگ پر شده بود. و من در مرده خود براه افتادم. صدای پایم را از راه دوری می‌شنیدم، شاید از بیابانی می‌گذشتم. انتظاری گمشده با من بود. ناگهان نوری در مرده‌ام فرود آمد و من در اضطرابی زنده شدم: دو جاپا هستی‌ام را پر کرد. از کجا آمده بود؟ به کجا می‌رفت؟…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir