close
تبلیغات در اینترنت
شعر جهنم سرگردان از سهراب سپهری

شعر جهنم سرگردان از سهراب سپهری

اشعار ایران,سپهری,
جهنم سرگردان شب را نوشیده ام و بر این شاخه های شکسته می گریم. مرا تنها گذار ای چشم تبدار سرگردان ! مرا با رنج بودن تنها گذار. مگذار خواب وجودم را پر پر کنم. مگذار از بالش تاریک تنهایی سر بردارم و به دامن بی تار و پود رویاها بیاویزم. سپیدی های فریب روی ستون های بی سایه رجز می خوانند.…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir