close
تبلیغات در اینترنت
به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر از پروین اعتصامی

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر از پروین اعتصامی

پروین اعتصامی,اشعار ایران,
به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر که هر که در صف باغ است صاحب هنریست بنفشه مژدهٔ نوروز میدهد ما را شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست بجز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل است ..... ادامه در ادامه مطلب به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر که هر که در صف باغ است صاحب هنریست بنفشه مژدهٔ نوروز میدهد ما را شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست بجز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل است بهر رخی که درین منظر است زیب و فریست جواب داد که من نیز صاحب هنرم درین صحیفه ز من نیز نقشی و اثریست میان آتشم و هیچگه نمیسوزم هماره بر سرم از جور…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir