close
تبلیغات در اینترنت
شعر آرزو ها از پروین اعتصامی

شعر آرزو ها از پروین اعتصامی

اشعار از پروین اعتصامی,
ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن هر کجا نور است…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir