تیتراژ شاهگوش

تیتراژ شاهگوش,شاهگوش,زهره,داستان زهره,علی زند وکیلی و زهره,متن زهره,
... ادامه شعر زهره    (در آهنگ نیست) ای باد صبا بهر خدا بوی که داری؟  عزیزم بوی که داری؟  این بوی خوش از سلسله ی موی که داری؟  جانم جانم موی که داری؟ حبیبم موی که داری؟  خرم شده بستان زتو ای باد بهاری  این خرمی از روی که وموی که داری؟  موی که داری ؟ ای عزیز موی که داری؟  آی ، ای کاش بداند همه ی آرزوی دل  تا خود تو به دل آرزوی روی که داری ؟  تا خود، تو به دل آرزوی روی که داری ؟  جانم، جانم روی که داری ؟ عزیزم روی که داری ؟ آی…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir