متن نه فرشته امنه شیطان

متن کامل تمام آهنگ های آلبوم نه فرشته ام نه شیطان,نه فرشته ام نه شیطان متن,متن نه فرشته امنه شیطان,متن آلبوم جدید شجریان,آلبوم جدید شجریان,متنآهنگ شتک شجریان,مطن آهنگ دل به دل شجریان,متن آهنگ چونی بی من شجریان,متن کامل آلبوم شجریان,
متن ترانه : دل به دل » البوم : نه فرشته ام نه شیطان » سال انتشار :۱۳۹۳ دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو دل به دل ز تو تا تو آمدم قبله گاه من خاک کوی تو دل به دل ز تو تا تو آمدم قبله گاه من خاک کوی تو منکه عاشقم مست و سرخوشم جرعه میکشم…

پیغام مدیر سایت :

ashariran.rzb.ir